Welkom op de website van de
2000HIV studie


Waarom doen wij dit onderzoek?

Vandaag de dag is een HIV infectie goed te behandelen, waardoor de levensverwachting van mensen met HIV steeds meer in de buurt komt van mensen zonder HIV.

Met medicijnen kan HIV- namelijk goed onderdrukt worden (het virus wordt “ondetecteerbaar”) en daardoor kan het immuunsysteem zich in belangrijke mate herstellen. Echter, subtiele afwijkingen in het afweersysteem en verhoogde ontsteking blijven aanwezig, ook als HIV ondetecteerbaar is in het bloed.

We denken dat deze verhoogde ontsteking bij mensen met HIV ertoe kunnen leiden dat hart- en vaatziekten, een vervetting en verstijving van de lever en bepaalde vormen van kanker vaker dan gemiddeld optreden. Kennelijk is alleen het onderdrukken van HIV onvoldoende om deze subtiele veranderingen in het afweersysteem tegen te gaan. Bovendien weten we dat stoppen met de medicijnen ertoe leidt dat HIV weer terug komt in het bloed, waardoor het afweersysteem weer verder wordt aangetast. De huidige medicijnen zijn namelijk niet in staat om HIV volledig uit te roeien en de patiënt te genezen.

Inmiddels is er door veel onderzoekers al gekeken naar de oorzaken van de verhoogde ontsteking bij mensen bij wie HIV ondecteerbaar is in het bloed, maar een duidelijk antwoord op deze vraag is nog niet gegeven. De mate van ontsteking is niet in iedere patiënt hetzelfde en ook voor deze onderlinge verschillen in ontsteking tussen patiënten is nog geen goede verklaring gevonden.

We verwachten door diepgravend onderzoek naar het afweersysteem van mensen met HIV meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de verhoogde ontsteking en we hopen daardoor manieren te vinden om mensen met HIV beter te behandelen dan op dit moment mogelijk is.


2000HIV

In de 2000HIV studie onderzoeken we erfelijke factoren, diverse aspecten van het afweersysteem en de invloed van de darmflora op al deze aspecten. Ook willen we kijken naar de invloed van de verhoogde ontsteking op de conditie van de lever en aderverkalking.

Het 2000HIV onderzoek is een Nederlands onderzoek waaraan vier HIV behandelcentra deelnemen: het Radboudumc in Nijmegen (initiatiefnemer van het onderzoek), het Erasmus MC in Rotterdam, het OLVG in Amsterdam en het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg.

Deze vier ziekenhuizen werken voor de 2000HIV studie samen met ViiV Healthcare, een farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van HIV medicatie. Het is overtuiging van de onderzoekers dat door deze samenwerking middelen ter beschikking komen die de kans op het vinden een antwoord op bovengenoemde vragen groter maakt.

Wanneer u deelneemt aan het 2000HIV onderzoek vragen wij u twee keer naar het ziekenhuis te komen. We proberen dit aansluitend aan een al geplande afspraak in het ziekenhuis te plannen. De extra onderzoeken voor deze studie kosten u niets. Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u een onkostenvergoeding (inclusief reiskosten) van €30 per bezoek. Dit wordt aan de Belastingdienst opgegeven als inkomen.