Deelname


Geschiktheidsonderzoek

Eerst bepalen we of u kunt meedoen. De onderzoeker vraagt naar uw leeftijd, medische geschiedenis en of u lichamelijke klachten hebt. Ook beoordeelt de onderzoeker of er een communicatiebarrière is, bijvoorbeeld door taalverschillen. Op basis daarvan kan de onderzoeker bepalen of u in aanmerking komt voor het onderzoek. Wanneer u tekenen hebt van een acute infectie of zwanger bent, kunt u niet aan dit onderzoek deelnemen.


Bezoeken en metingen

Voor dit onderzoek blijft u gewoon onder behandeling van uw specialist. Er worden voor het onderzoek op twee tijdspunten extra metingen gedaan. Het eerste tijdstip is nadat u toestemming hebt gegeven en het tweede tijdstip is na 2 jaar. Deze extra onderzoeken kunnen plaatsvinden als u voor routine bezoek in ziekenhuis aanwezig bent of er kan een extra afspraak gemaakt worden. De extra tijd die u kwijt bent bedraagt in totaal ongeveer 3 uur.

Bij uw eerste bezoek zal het volgende gebeuren:

 • We zullen u vragen om 4 uur vóór de afspraak niets te eten of te drinken (water mag wel) en om in de 12 uur vóór uw afspraak niet uw tanden te poetsen.
 • We zullen u bij één bezoek vragen om ontlasting en urine te verzamelen in daarvoor bestemde potjes die u van de verpleegkundige, arts, of onderzoeker krijgt. Indien u tijdens het polibezoek geen ontlasting kunt produceren, kunt u dit thuis doen en het materiaal naar ons opsturen.
 • We maken een hartfilmpje (ECG)
 • We maken een echografie van uw halsslagader
 • We meten vetgehalte en elasticiteit van de lever (FibroScan en echografie)
 • We nemen 90 mL bloed af. Dit is minder dan één-vijfde een normale bloeddonatie.
 • We verzamelen ongeveer 5 mL van uw speeksel.
 •  We laten u vragenlijsten invullen. De vragen gaan over uw levensstijl, seksueel gedrag, middelengebruik, voeding, gezondheid en lichamelijke en geestelijke klachten. Het invullen kost u ongeveer 40-45 minuten.

Bij uw tweede bezoek na ongeveer twee jaar zal het volgende gebeuren:

 • We zullen u vragen om 4 uur vóór de afspraak niets te eten of te drinken (water mag wel)
 • We maken een hartfilmpje (ECG)
 • We maken een echografie van uw halsslagader
 • We meten vetgehalte en elasticiteit van de lever (FibroScan en echografie)
 • We nemen 10 mL bloed af. 
 • We vragen u weer de vragenlijsten in te vullen.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens en lichaamsmateriaal

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens en uw lichaamsmateriaal een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling. De gegevens en lichaamsmateriaal die naar de opdrachtgever en onderzoekende laboratoria worden gestuurd bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.


Downloads