Metingen


1. Vragenlijsten

We zullen u vragen om een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit kunt u thuis of in het ziekenhuis doen op de computer. Indien dit uw voorkeur heeft, kunt u de vragenlijsten ook op papier invullen. De vragenlijsten gaan over uw leefstijl, voeding, gezondheid en lichamelijke en geestelijke klachten. Daarnaast stellen we een aantal vragen over uw seksueel gedrag en eventueel gebruik van alcohol en drugs. We begrijpen dat dit gevoelige informatie is en zullen uw gegevens veilig bewaren. We stellen deze vragen omdat bekend is dat deze factoren invloed kunnen hebben op het risico op een HIV infectie en op de functie van uw afweersysteem. Ook zullen we vragen naar uw etnische achtergrond, omdat dit mogelijk van belang kan zijn voor uw afweersysteem en de gevoeligheid voor het ontwikkelen van bepaalde aandoeningen. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 40-45 minuten.


2. Hartfilmpje (ECG)

Aan de hand van een hartfilmpje (ook wel ECG genoemd) kunnen we de werking van uw hart controleren. Uw hartslag ontstaat door elektrische stroompjes die u zelf niet voelt. Het ECG-apparaat meet deze stroompjes met elektroden die op uw huid worden geplakt en zet ze om in een grafiek. Op die manier kunnen we zien hoe uw hart samentrekt. Dit onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 5-10 minuten.


3. Echografie van uw halsslagader

Met dit onderzoekje meten we de vaatwanddikte van uw halsslagader. Het echo-apparaat wordt hiervoor op de huid van uw hals gezet. Het zendt dan onhoorbare geluidsgolven uit. Deze worden weerkaatst en weer opgevangen door het apparaat, waarmee dan een beeld van de halsslagader wordt gevormd. Dit onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 10-20 minuten.


    4., Fibroscan en echografie van de lever

    Bij mensen met een HIV infectie is er een wat verhoogd risico op bepaalde leverziekten. Met de fibroscan en de echografie verzamelen we informatie over de gezondheid van uw lever, met name stijfheid en vervetting De fibroscan meet vanaf de huid hoe snel geluidsgolven zich voortplanten in de lever. Dit onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 10-15 minuten.

    Met de echografie gaan we een beeld vormen van uw lever met behulp van (onhoorbare) geluidsgolven. Het echoapparaat wordt op uw huid gezet en vormt een beeld met behulp van de weerkaatsing van de geluidsgolven. Ook dit onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 10-15 minuten.


    5. Bloed- en speekselafname

    We zullen een aantal buisjes bloed bij u afnemen. Dit is in totaal 90 ml (minder dan de helft van een standaard glaasje water). Dit duurt ongeveer 5 minuten. Achteraf kunt u wellicht een blauwe plek of een bloeduitstorting krijgen op de plek van bloedafname. Ook willen we graag uw speeksel verzamelen. U kunt dit zelf doen door in een verzamelbuisje te spugen.